Jdi na obsah Jdi na menu
 


Typy sítí

Typy sítí podle přepojování

>Komutační síť

Komutační síť je síť s přepojováním okruhů. Příkladem je ISDN nebo telefonní sítě.

Paketová síť

Paketová síť je síť s přepojováním paketů. Příkladem je Ethernet.

 >Kombinovaná síť

Některé sítě vykazují vlastnosti sítí komutačníchpaketových. Příkladem takové sítě je třeba ATM, která spíše přepojuje okruhy, ale může přepojovat i pakety.

Dělení sítí podle druhů přenášených signálů

>Analogová síť

Digitální síť

Dělení sítí podle jejich rozlehlosti

Podle rozlehlosti sítí a zároveň podle účelu sítí rozdělujeme sítě rozdělit na čtyři základní skupiny:

  • PAN – původem anglickém Personal Are Network, též zván osobní síť, je to velice malá počítačová síť používaná pro propojení jeho osobních elektronických zařízení typu mobilní telefon, PDA, notebook atd., rozlehlost je ze sítí nejmenší, příkladem je Bluetooth, IrDAZigBee
  • LAN – původem v anglickém Local Area Network, též zván lokální síť nebo místní síť, je to síť spojující uzly v rámci jedné budovy nebo několika blízkých budov, vzdálenosti stovky metrůkilometry (při použití optiky), rozlehlost je tedy větší než rozlehlost PAN, ale menší než rozlehlost MAN, nejpoužívanějším typem je dnes Ethernet;
  • MAN – původem v anglickém Metropolitan Area Network, též zván metropolitní síť, je to síť propojující lokální sítě v městské zástavbě, slouží především pro přenos dat, zvukuobrazu, spojuje vzdálenosti řádově jednotek až desítek kilometrů a rozlehlost je tedy větší než rozlehlost LAN, ale menší než rozlehlost WAN;
  • WAN – původem v anglickém Wide Area Network, též zván rozlehlá síť, je to síť spojující LAN a MAN sítě, mají největší působnost (třeba i po celém státě, kontinentu nebo kamkoliv na zeměkouli nebo i do nejbližšího vesmíru).

Dělení sítí podle uživatele

Podle uživatele dělíme sítě na veřejnésoukromé.

>Veřejná síť

>Soukromá síť

 Dělení sítí podle způsobu přenosu dat

Podle způsobu přenosu dat dělíme sítě na kabelovébezdrátové.

>Kabelová síť

>Bezdrátová síť

Bezdrátová síť je síť, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky (uživateli) tohoto spojení uskutečňováno pomocí bezdrátové komunikace. Nejčastěji je toto spojení uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Příkladem je Wi-Fi nebo Bluetooth.